Soy Kütüğü Projesi

SOY KÜTÜĞÜ PROJESİ

Amaçlar

 1. Türkiye çevre koşullarına uyumlu, yüksek verimli ve uzun ömürlü sığırlar elde etmek
 2. Kaliteli damızlık sığır ihtiyacını ülke içerisinden karşılamak
 3. Sisteme kayıtlı yetiştiricilerin iyi bir sürü idaresi ile karlılığını sağlayarak, AB ülkelerindeki işletmeler ile rekabet şanslarını artırmak
 4. Türkiye’nin et ve süt talebini karşılamaya yönelik sürdürülebilir üretim ve ıslah politikaları gerçekleştirmek

Faaliyetleri

 1. İşletme Tanımlama ve Kayıt
 2. Hayvan Tanımlama ve Kayıt
 3. Aylık Süt Ölçüm Kayıtları
 4. Yağ Oranı Ölçüm Kayıtları
 5. Sınıflandırma
 6. Tohumlama Kayıtları
 7. Buzağılama Kayıtları
 8. Sağlık Kayıtları
 9. Sürüden Ayrılma ve Sürüye Giriş Kayıtları
 10. Belgelendirme
 11. Islah Programı
 12. Sürü Döl Verimi Kayıtları
 13. Damızlık Değer Tahmini
 14. Gerekli Raporların Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız