Mobil Tohumlama Kullanıcı Sözleşmesi

Mobil Tohumlama Kullanıcı Sözleşmesi indirmek için tıklayınız.

 

MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

İşbu sözleşme ile düzenlenen karşılıklı hak ve yükümlülükler “Eskişehir Yolu üzeri Mustafa Kemal Mh. 2120 Cd. No:5 Gözüm İş Merkezi D:1-2 06520 Çankaya-ANKARA” adresinde mukim “TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ” (bundan sonra “TDSYMB” olarak anılacaktır) ile MOBİL TOHUMLAMA isimli mobil uygulamasından sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kullanıcının (Veteriner Hekim vb.) kullanıcılık kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik olarak onaylaması ile yürürlüğe girer.

MADDE 2-TANIMLAR

Aşağıdaki tanımlamalar, işbu sözleşme kapsamında atıfta bulunulacak tanımlamalar olup, açıklanan anlamlar çerçevesinde kullanılacaktır.

2.1. Uygulama: “MOBİL TOHUMLAMA” isimli mobil uygulama, uygulamaya uygun asgari Android 4.4.4 versiyonu ile IOS 10.0 versiyonuna sahip olan mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu suni tohumlama ile ilgili kayıtların e-ıslah veritabanına aktarılmasını sağlayan tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

2.2. Kullanıcı: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş aktif suni tohumlama uygulayıcı koduna sahip uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kayıt olup uygulama tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

2.3. Alıcı: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kayıt olup uygulama tarafından sunulan ürünlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan ve mesafeli satış sözleşmesi kapsamında ürün satın alan kişileri ifade etmektedir. Alıcı ve Kullanıcı sıfatları aynı kişide birleşebilir.

2.4. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca “TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ” tarafından verilecek kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade etmektedir.

2.5. Hizmetler: MOBİL TOHUMLAMA uygulaması içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan ve sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan hizmetleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.

2.6. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.

2.7. Uygulama Bilgilerim Ekranı/ Portal: Kullanıcının uygulama kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece TDSYMB tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen kullanıcıya özel web-uygulama sayfasını ifade etmektedir.

2.8. Kişisel bilgiler/ Gizli Bilgiler: Kişi adı/soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

2.9. Ürün: Kullanıcıların uygulamaya yükledikleri yazılı ve/veya görsel içeriklerden oluşan ve küpeli hayvanların küpe numaralarının, bulundukları işletmelerin, hayvanların ırk, yaş ve sair tüm diğer bilgileri ile suni tohumlama belge numaralarının işlenmiş olduğu E-Islah veritabanına erişebilir uygulamayı ifade etmektedir.

2.10. E-ISLAH: Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında yürütülmekte olan ıslah programı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü işletmelerinde hayvanların kayıtlarının tutulduğu, işlendiği, aktarıldığı veritabanı sistemidir.

 

2.11. CİBİS (Çiftlik Bilgi Sistemi) : Kullanıcıların uygulama üstünden E-Islah veritabanına yükledikleri bilgilerin aylık ve günlük icmal halinde rapor almalarını sağlayan veri gösterim alanı.

 

MADDE 3- KONU VE KAPSAM

 

İşbu sözleşmenin konusu; E-Islah veritabanında mevcut olan ve/veya ileride “TDSYMB” tarafından MOBİL TOHUMLAMA ile ilgili sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların iş bu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 4- KULLANICI HAKLARI VE KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Mobil uygulamadan yararlanmak isteyen kişiler, Google Play ve App Store üzerinden uygulamayı indirerek, uygulamaya erişim sağlayabilirler. Kullanıcılar, TDSYM’ye başvurularından sonra başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adreslerine TDSYMB tarafından tahsis edilen kullanıcılara ait özel Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabileceklerdir. Kullanıcılar yaptıkları girişleri CİBİS veri gösterim alanından izleyip, icmal alabileceklerdir.

4.2. Reşit olmayan veya tüzel kişi kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcının” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar TDSYMB’nin sorumluluğunda değildir.

4.3. Başvuru formunda belirtilen IMEI/Seri No numarasına sahip cihaz haricinde başka bir cihazdan yapılan girişlerden TDSYMB sorumlu değildir. Bu gibi durumların tespitinde TDSYMB sistemi kapatma ve her türlü yasal işlemi başlatma hakkına sahiptir.

4.4. Uygulamadan faydalanabilmek için kullanıcının, TDSYMB tarafından geçici olarak kullanıcı haklarından uzaklaştırılmamış veya kullanıcı hakları süresiz olarak yasaklanmamış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi TDSYMB tarafından işbu sözleşmenin 5.1. numaralı maddesi uyarınca geçici olarak kullanıcı uzaklaştırılmış veya kullanıcı hakları süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları uygulamaya kullanıcı hakkı kazanma sonucunu doğurmayacak ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan TDSYMB sorumlu olmayacaktır.

MADDE 5-KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı, kullanım prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiştir.

5.1.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici kanun hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, TDSYMB’nin kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

5.1.3. Kullanıcı, TDSYMB’nin işbu sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, kullanıcılara ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını onaylamış ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

5.1.4. Kullanıcı, uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. TDSYMB, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde TDSYMB’ni derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.5. Kullanıcı, uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. TDSYMB, kullanıcı tarafından iletilen veya uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.6. Kullanıcı, “Uygulama” sayfasında yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, TDSYMB’ne verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt etmiştir. Bu iletişim bilgilerinin kullanıcının kendisine ait olmamasından veya iletişim bilgilerini aktif olarak kullanmamasından dolayı TDSYMB’nin uğrayabileceği her türlü zararı tazminle yükümlü olacaktır. Kullanıcının, kendisi için oluşturulmuş portalları başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde, kullanıcı, TDSYMB’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan iş bu sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının erişim yetkisine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan etmiştir. Kullanıcı, TDSYMB’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.7. TDSYMB’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili diğer tüm kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile TDSYMB’nin uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmiştir.

5.1.8. Kullanıcı işbu uygulamanın TDSYMB’ye ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınaî haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, TDSYMB ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.9. Uygulamada ve uygulama üzerinden bağlantı adresi verilen internet sitelerinde, kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı TDSYMB’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. TDSYMB üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

5.1.10. Kullanıcı ve TDSYMB bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması, taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

5.1.11. Kullanıcı, TDSYMB’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. TDSYMB tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.

5.1.12. Her türlü “Kullanıcı” ve “Alıcı”lığın tesisinin ilk ve en önemli koşulu “18 yaşından büyük olmak” şartıdır. Kullanıcı, başvuru formunu doldurduktan ve “Kullanıcı Sözleşmesi ‘ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum” maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının, uygulamaya kayıt olduğu ve TDSYMB tarafından kullanıcılığı onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; TDSYMB, ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu halde kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.2. TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. TDSYMB, uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. TDSYMB, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. TDSYMB tarafından kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan TDSYMB sorumlu olmayacak ve kullanıcının uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.2.2. TDSYMB, işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, TDSYMB tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.

5.2.3. TDSYMB uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. TDSYMB özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

5.2.4. TDSYMB gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE 6- HİZMETLER VE ÜCRETLER

6.1 TDSYMB, “MOBİL TOHUMLAMA Uygulaması” vasıtasıyla Kullanıcılara işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen hizmetleri sağlayacaktır. Söz konusu uygulama KDV Dahil 200 TL bedelin TDSYMB’ye ödenmesiyle aktifleştirilir. TDSYMB tarafından bu uygulama ile kullanıcılara, kullanıcıların uygulama yapacakları işletmede bulunan hayvanların küpe numaralarına, yazılı ve görsel içeriklere ulaşabileceği bir alandır. Uygulamadan elde edilen veriler e-ISLAH veri tabanına aktarılır. TDSYMB yalnızca mobil tohumlama uygulamasından girilen verilerin e-ISLAH veri tabanına aktarımlarından sorumludur. TDSYMB, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.2 Uygulama bedeli bir defaya mahsus tahsil edilir. Tahsilâtın yapılması ile kullanıcıya uygulamayı kullanabilmesi adına kullanıcı adı/şifre/parola bildirilir. Uygulamanın kullanılması sonrasında sunucu kira/bakım giderleri vb. giderlerde artış olması halinde, bu artış tüm kullanıcılara eşit oranda yansıtılabilir. Uygulamanın satın alınmış olması, kullanıcının uygulamaya dair artan masrafları karşılamayacağı anlamına gelmez. Gider artışlarının kullanıcıya yansıtılabileceği kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.

6.3 Bakanlık ve/veya yetkili mercilerin suni tohumlama ile ilgili kayıtları başka bir platformda toplanmasını istediği takdirde TDSYMB Mobil Tohumlama uygulaması ile ilgili verilerin aktarımından sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 7- GİZLİLİK

7.1. Uygulama üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (adı/soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) TDSYMB’ye vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılacaktır. TDSYMB tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ya da uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; TDSYMB ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi imzalamakla bu kullanıma onay vermiştir.

7.2. TDSYMB işbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe kişisel veya elde ettiği bilgilerden herhangi birini TDSYMB’nin iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda TDSYMB, işbu sözleşme hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durum sınırlı sayıda olmak üzere;

7.2.1) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,

7.2.2) İşbu sözleşmenin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının,

7.2.3) Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin,

 

7.2.4) Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

7.2.5) TDSYMB 7.1. hükmü saklı tutulmak koşulu ile, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. TDSYMB’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda TDSYMB’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır

MADDE 8- MESAFELİ SATIŞ HİZMETİ

8.1. Taraflar arasındaki alım-satım ilişkisi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne tabidir. TDSYMB işbu sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında satış öncesi ürünle ilgili ön bilgilendirmeyi web sayfalarında, uygulama sayfalarında ve kullanıcı birlik nezdinde yapmıştır.

8.2. İşbu sözleşme kapsamında satışa sunulan ürün kullanıcının istek veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel olarak üretilmekte olup bu nedenle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde düzenlenen cayma hakkı bu ürünler için geçerli olmayacaktır. Ancak, kişisel ihtiyaç veya istek doğrultusunda özel olarak üretilmeyen ürünler için, alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkında sahiptir. Cayma hakkı, alıcının malı teslim aldığı gün başlar. Ancak alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkını kullanmak isteyen alıcının, süresi içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TDSYMB’ye bildirmesi yeterlidir.

8.3. TDSYMB, ürün siparişi üzerine, ürünün niteliği ve hazırlama koşullarına uygun şekilde makul bir süre içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre her halükârda otuz günü geçemez. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde alıcı kullanıcı sözleşmesini feshedebilir.

8.4. TDSYMB sipariş edilen ürünlerle ilgili, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklayacaktır.

 

MADDE 9- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uygulama’nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, MOBİL TOHUMLAMA markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları TDSYMB’ye aittir ve/veya TDSYMB tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan TDSYMB’ye ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler TDSYMB’nin uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dâhil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TDSYMB’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 11- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

TDSYMB günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 12- MÜCBİR SEBEPLER

12.1 Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, TDSYMB’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla TDSYMB’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve TDSYMB’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar, mevzuat değişiklikleri nedeniyle MOBİL TOHUMLAMA hizmetinin TDSYMB tarafından verilememesi ve/veya farklı bir yol veya yöntem ile sürdürülmesine karar verilmesi olarak yorumlanacaktır.

12.2 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TDSYMB için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TDSYMB’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

12.3 Mevzuat değişiklikleri nedeniyle MOBİL TOHUMLAMA hizmetinin farklı kurum/kuruluşlarca ve/veya farklı ad/nam/uygulama yöntemleriyle sürdürülecek olması halinde, kullanıcı ücret iadesi talep edemez. Kullanıcı bu durumu anladığını ve kabul ettiğini, sağlayıcıyı peşinen ibra ettiğini kabul eder.

MADDE 13- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda TDSYMB’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 14- SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamayı kullandığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak kullanıcı haklarının durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanımına ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, TDSYMB Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, TDSYMB’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır;

i- Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması,

 

ii- Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

iii- Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması.

MADDE 15- TEBLİGAT ADRESLERİ

15.1 Kullanıcıların TDSYMB’ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilmektedir.

15.2 Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiştir.

15.3 Yine TDSYMB’nin kullanıcıların kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın TDSYMB tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcılara ulaştığı kabul edilecektir.

15.4 Alıcıların, uygulama aracılığıyla TDSYMB’ye fatura gönderimi için bildirmiş oldukları adresleri aynı zamanda tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

 

MADDE 16- YÜRÜRLÜLÜK

16.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

16.2. İşbu Sözleşme, 16 (onaltı) maddeden oluşmakta olup kullanıcının elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

Mobil Tohumlama Privacy Policy

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız