GENEL KURUL HAKKINDA YAYINLANAN HABERLERE CEVAP

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak son günlerde bazı mecralarda yanlı ve yanlış bilgiler paylaşıldığı görülmüştür. Bu kapsamda aşağıda yer alan açıklamaların paylaşılması gerektiği ihtiyacı hasıl olmuştur.

  • TDSYMB Yönetim Kurulu’nun yasal görev süresi (imza yetkisi) 16 ağustosta dolacaktır. Mevzuat hükümleri gereğince bu tarihten en az 1 ay önce ulusal bir gazetede toplantıya ait ilanın ve gündemin yayınlanması gerekmektedir. Bu çerçevede Merkez Birliği Yönetim Kurulu tarafından anılan takvimden daha önceki bir tarihte genel kurul toplantı kararı alınması gerekmektedir. Dolayısıyla, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve görev süresini aşmamak gayretiyle en uygun tarih olarak belirlenen temmuz ayının 13. gününde genel kurul toplantısı yapılması kararı alınmıştır.
  • Küresel Covid-19 pandemisinin yeni ortaya çıkan varyantları nedeniyle olası bir yeni dalga ihtimali ve buna bağlı genel kurul toplantılarının iptali veya ertelenmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu tür bir erteleme mevcut seçilmiş organların yasal görev süresinin resmi olarak uzatılmasına imkan sağladığı halde yine de süre uzatımına gidilmemiş ve genel kurul toplantısı kararı alınmıştır. Genel kurul toplantı kararı alınmaması ve olası pandemi koşullarından dolayı süre uzatma dönemine girilmesi durumunda ise; ”yetkiniz sona erdi, genel kurul kararı almadınız,  amacınız görev sürenizi uzatmak” şeklindeki eleştirilerin yöneltileceği de herkesin malumudur.
  • İl birliklerinin yetki süresi dolmasına rağmen pandemi nedeniyle 2020 yılında yapılamamış genel kurulları, 2021 yılındaki pandemi düzenlemeleri ve tedbirleri sebebiyle mevzuatta yer aldığı şekliyle nisan ayı sonuna kadar da tamamlanamamıştır. 16 Ağustos 2021 tarihinde yetki süresi dolacak olan Merkez Birliği Yönetim Kurulu, anılan tarihte herhangi bir kısıtlama veya tedbir kararı olmaz ise genel kurul toplantısını gerçekleştirmek zorundadır. 2021 yılına kadar kuruluş ve intibak tarihleri farklı farklı olduğu için her yıl farklı birliklerin genel kurul toplantıları yapılmaktaydı İl birliklerinin genel kurullarının beklenmesi veya tamamlanması yönünde daha önceki yıllarda da benzer bir uygulama hiç zaman yapılmamıştır. Kaldı ki; anılan tarih itibariyle halen görev süreleri devam eden ve en erken bir yıl sonra seçimli genel kurul yapmak zorunda olan birliklerimiz de mevcuttur. Bu duruma göre Merkez Birliği bahsedilen il birliklerinin de seçimli genel kurullarını bekleyerek (en azından bir yıl süre ile) genel kurul toplantısı yapmak zorunda kalacaktır. Hiçbir yasal zorunluluk ve mevzuat hükmü bulunmadığından dolayı Merkez Birliğini acze düşürecek tasarruflardan uzak durmak adına ve seçilmiş kurullarının yetkisizlik sorunu ile karşı karşıya kalmaması adına genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.
  • Merkez Birliği Genel Kuruluna, Kanun, Yönetmelik ve Anasözleşme hükümleri uyarınca; İl birliklerimizin genel kurullarında seçilerek katılım hakkı bulunan yaklaşık 590 delegenin katılımı beklenmektedir. İl birlik delegeleri;  İlan, Çağrı ve Gündem hakkında imza karşılığı bilgilendirilmeye başlanmış olup, Merkez Birliğinin web adresinde duyuru ilan edilmiş ve ayrıca Posta Gazetesinin 12 Haziran tarihli sayısında ulusal basındaki ilan hükmü gereği bildirim yapılmıştır. Demokratik teamüllere ve mevzuata uygun şekilde yapılacak olan Genel kurul Toplantımıza tüm delegelerimizin katılımını sağlamak üzere hazırlıklarımız yapılmıştır.
  • Alınan genel kurul toplantı kararı hiçbir aktif delegemizin yönetim kurulu adaylığını engellemediği gibi hiç kimseye de avantaj veya dezavantaj sağlamamaktadır.
  • Merkez Birliği Genel Kurul Toplantı Kararı ile ilgili son günlerde bazı mecralarda yer alan maksatlı söylemlerin ne mevzuat açısından, ne siyasi açıdan, ne de etik açıdan hiçbir dayanağı yoktur.  Bu tip açıklamalar ile zaten sıkıntılı bir dönem geçiren yetiştiricilerimizin gündemi gereksiz yere meşgul edilmektedir. Maksatlı ve iyi niyetten uzak bu gayretlerin, karanlık ve şahsi menfaatler peşinde koşan çıkar odakları tarafından gündeme getirildiğine ama sağduyulu delegemizin, birliğimizin barışına zarar verecek birtakım karanlık vesayet odaklarına fırsat vermeyeceğine olan tam inancımızla, bu değerlendirmenin paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

Kamil ÖZCAN

Genel Başkan

Yönetim Kurulu Adına

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız