Ankara'da İl Birlik Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinin teknik ve idari konularının yanı sıra hayvancılık sektöründe yaşanan güncel sorunların değerlendirildiği İl Birlik Başkanları Toplantısı, 6 Aralık 2023 tarihinde Bilkent Otel Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil ÖZCAN, Başkan Yardımcısı Yunus BAYDAR, Yönetim Kurulu Üyesi Metin YARAŞCI, Ahmet ŞİMŞEK, Bülent OZAN, Talat ÇETİNER, Cemil GÜLFEN Denetleme Kurulu Üyesi Ahmet KIRLIOĞLU, Genel Sekreter İbrahim KARAKOYUNLU, Teknik İşler Şube Müdürü Onur YİĞİT, İdari İşler Şube Müdürü M.Cüneyt BAYOĞLU ve 46 İl Birliğinden Yönetim Kurulu Başkanları ve temsilcileri katılım sağladı.

Genel Başkan Kamil ÖZCAN’ın açılış konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği, Ulusal Hayvan Islah Eylem Planı, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik, sözleşmeli üretimde TARSİM zorunluluğu, hayvansal üretim ve tip sözleşmesi, Türkvet ve E-ıslah veri tabanları senkronizasyonu, süt tedarik sözleşmesi ve TARSİM, Soy Kütüğü İşletme ve Hayvan Sınıflandırması Uygulamaları, ATS Ziraat Bankası Protokolü konuları Genel Sekreter İbrahim KARAKOYUNLU’nun moderatörlüğünde tüm katılımcılarla ele alındı ve çözüm önerileri hakkında görüşüldü.

Toplantı sonucunda katılım sağlayan Birlik Başkanları ile fikir birliğine varılarak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri için hayati olan konularda danışma kurulu ve komisyonlar kuruldu. Bu sayede önemli konularda daha güçlü adımlarla ekip halinde hareket edilmesi planlandı.

İl Birlik Başkanları Toplantısına katılım sağlayan tüm Birlik Başkanlarımıza teşekkür eder, ülke hayvancılığına fayda sağlamasını temenni ederiz.

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız