Ağrı’da Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesinin Tanıtımı ve Başlangıcı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen 29 ilde yürütülen ETKİYAP (Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama ile Yaygınlaştırılması Projesi)’ın  Ağrı’da tanıtımı ve başlangıcı yapıldı.

Ağrı Valisi Dr. Osman VAROL`un da katılımıyla hayata geçirilen projede; sığırlarda suni tohumlama uygulamalarının az olduğu illerin ilçe ve köylerinde, yüksek verimli etçi ve kombine boğa sperması kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ile sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması, birim hayvandan elde edilen verimlerin ve gelirlerin artırılması, hayvancılığın sürdürülebilir bir iş kolu haline getirilmesi, çiftçi gelirinin arttırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, köylerden büyükşehirlere olan iç göçün önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilecek kazanımların yanı sıra doğal aşım ile bulaşmanın sık görüldüğü Brucellosis, Tuberculosis, Trichomoniasis, Leptospriosis vb. bulaşıcı hastalıkların önüne geçilerek sürü sağlığının korunması ve yanı sıra kayıtlı yetiştiricilik ve ıslah çalışmalarından yararlanma oranlarında artış hedeflenmektedir.

Ağrı Valisi Dr. Osman VAROL; "İlimizin tarımla kalkınacağını düşünüyor, tarıma yapılan yatırımın dönüşünün çok daha büyük olacağına inanıyor, dünyanın her yerinde tarımsal üretimin stratejik bir hal aldığını biliyor, sahip olduğumuz potansiyelden güç alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. Ağrı`nın tarım ve hayvancılık potansiyelini keşfetmesi açısından büyük önem arz eden bu projeyi önemsediklerini belirten Vali VAROL, Tarım ve Hayvancılık alanında birden fazla projenin hayata geçirilmesi için bütün paydaşların el birliği ile çalışması gerektiğine vurgu yaparak bütün projelerin yakın takipçisi olacağına değindi.

Ardından söz alan Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan ENGİN; İl Müdürlüğümüz, Ağrı İli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği ile yapılan protokolle ETKİYAP (Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama ile Yaygınlaştırılması Projesi)’ın hayata geçirilmesinin sevindirici olduğuna değindi. Özellikle Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden çok kıymetli hocalarımız Prof. Dr. Cihan KAÇAR, Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER ve Prof. Dr. Savaş YILDIZ`ın danışmanlık hizmetleri ile projenin sürdürülebilir olacağını yapılan bütün çalışmaların akademik bir kadro ile takip edilmesinin ilimiz adına çok büyük ve doğru bir adım olacağını belirtti.  ENGİN; Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sadece bu proje için 16 ekip ve 10 adet araç ile ekim ayının sonuna kadar sahada etkin bir şekilde tohumlama faaliyeti yapacağını aynı zamanda proje paydaşı olan Ağrı İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin bu kapsamda 20 personel ve 8 araç ile İl Müdürlüğünce belirlenen güzergâhlarda suni tohumlama faaliyetine başlanılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bu anlamda Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile sahada ortak çalışmaların yanı sıra saha personellerine yönelik eğitim programları düzenlenecek olup, bu çalışmaların sonunda örnekleme usulüyle gidilen işletmelerde yapılan çalışmalar bir rapor halinde İl Müdürlüğüne sunulacaktır. Buradaki ana hedef otokontrolün etkin bir şekilde yapılması ve bilimsel veriler ile desteklenmesidir.

Proje kapsamında Ağrı Merkez ve ilçelerinde 200 bin boğa altı hayvanların tohumlanması, temel amacın üç yılın sonunda bütün boğa altı hayvanlara suni tohumlama uygulamasının yapılıp Ağrı ili hayvan ıslahı çalışmalarının devam ettirilerek bu anlamda gerek bölgede gerekse ülkede örnek oluşturulması hedeflenmektedir. Projenin hedeflerine ulaşmasını ve Başta Ağrı ili olmak üzere ülke hayvancılığına hayırlı olmasını dileriz.

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız