13. SÖS Yıllık Proje Değerlendirme ve 11. Muhasebe Eğitim Toplantısı Antalya’da Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında yürütülmekte olan Soy Kütüğü, Ön Soy Kütüğü ve Döl Kontrolü Projeleri kapsamında düzenlenen 13. SÖS Yıllık Proje Değerlendirme Toplantısı ile 11. Muhasebe Eğitim Toplantısı Antalya’da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan DEMİROK, Islah ve Geliştirme Dairesi Başkanı Adem BÖLÜKBAŞI, Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil ÖZCAN, Genel Başkan Yardımcısı Yunus BAYDAR, Muhasip Üye Mehmet ALDEMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Hacı SELVİ, Serhat VAYISOĞLU, Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, Tuncay AYTIN, Denetleme Kurulu Üyeleri Mehmet Sedat GÜNGÖR, Hasan Ahmet KIRLIOĞLU, Cemal KARAKOÇ, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine mensup il proje sorumluları, Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlik Başkanları, Birlik Sorumlu Müdürleri ve personelleri katılım sağladı.

Temizlik, maske ve mesafe TAMAM diyerek açılış konuşmasına başlayan Genel Başkan Kamil ÖZCAN, “Ülkemizin ve Dünyanın yaşadığı pandemiye rağmen her türlü riski göze alarak üretimi devam ettirmiş üreticilerimize hizmet vermeye devam etmiş ve yine pandemiye rağmen hem hayvancılığın hem ıslahın hem de birliklerin sorunlarının masaya yatırılacağı bu toplantıya katılma iradenizden dolayı sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl şubat ayında yaptığımız son toplantıdan sonra ülkemizde ve dünyada çok önemli gelişmeler oldu. Burada bulunan herkesin kendi çevresinde de can kaybı ve hastalığa yol açmış Covid 19 salgını bizlere ve tüm kamuoyuna tarım ve hayvancılığın vazgeçilmez ve özel olarak desteklenmesi gereken bir sektör olduğunu tekrar kanıtlanmış oldu. Bu konu da desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve bürokratlarına buradan teşekkür ediyorum.” dedi.

Genel Başkan Kamil ÖZCAN sözlerine Birliklerin taleplerinden bahsederek devam etti. “Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri olarak hayvansal üretim ve ırk ıslahı çalışmalarının sürdürülebilirliği açısından bizlerin de talepleri bulunmaktadır. Biz bu talepleri her platformda dile getiriyoruz. Ama burada da bir kez daha vurgulamak isterim.

  • Kayıt ıslahın temelidir. Kayıt olmazsa ıslah olmaz, üretim planlaması yapılamaz. Irk ıslahına temel olan bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması açısından ıslah kapsamında yeni doğan sığırların küpeleme işlemleri mutlaka sorumlu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri tarafından yapılmalıdır. Yılların birikimi ve saha tecrübelerimiz ile biz bunu yaparız. Doğru küpeleme kaydı ile de destekleme kayıpları yaşanmayacaktır. Ama bu hizmetin bir maliyeti var. Küpeleme hizmeti ile ilgili bedelin ya yetiştirici tarafından karşılanması ya da Bakanlığımız tarafından direkt olarak uygulayıcı örgüte aktarılması gerekmektedir.
  • Suni tohumlama ırk ıslahında olmazsa olmazdır. Suni tohumlama uygulamasının yaygınlaştığı yıllarda süt ve etteki artış oranları dikkate alındığında suni tohumlamanın ırk ıslahında ne derece önemli bir yer tuttuğu ortadır. Aksine tabi tohumlama boğaları ile yapılan tohumlamalar boğadan dişi sığırlara hastalık bulaşma riskinin çok yüksek olması nedeniyle suni tohumlama ırk ıslahında izlenebilecek en sağlam yoldur ve yaygınlaştırılmalıdır. Islah faaliyetlerini teşvik edici destekleme modeline geçilmelidir.
  • Çiğ süt fiyatları ile birlikte çiğ süt fiyat artışında en büyük paya sahip yem fiyatlarına da müdahale edilmeli ya da dönemsel olarak çiğ süt fiyatına paralel olarak yem fiyatlarının da sabitlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Aksi takdirde üretimden kaçış artacaktır zaten gün geçtikçe zorlaşmakta olduğu malumunuzdur.
  • Hayvansal üretimin devamı için üreten köylünün üretimde kalması ve küstürülmemesi için gerekli sosyo-ekonomik tedbirleri geliştirerek ve çeşitlendirilerek devam edilmesi hayati öneme sahiptir.
  • Tüm Dünya’da uygulandığı gibi müstakil bir Hayvan Islahı Kanunu’nun çıkarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konu ile ilgili yasama organı TBMM’de Tarım Komisyonuna girişimde bulunulmuştur.
  • Irk ıslahı çalışmalarının sürdürülebilmesi açısından Yetiştirici Birliklerine ırk ıslahı alanında daha fazla rol verilerek daha etkin hale getirilmeli ve ırk ıslahı faaliyetleri için ihtiyaç duyulan ekonomik kaynak sağlanmalıdır.
  • Hayvansal üretimde önemli bir sorun olan bulaşıcı hastalıklarla (şap, brusella, tüberküloz) mücadele ve buzağı ölümlerinin ve gebelik öncesi döl verimi kayıplarının azaltılması amacıyla projelere devam edilmeli ve bu projeler için ihtiyaç duyulan bütçe temin edilmelidir.
  • Süt ve kırmızı et üretiminin kaynağı durumundaki anaç sığırların üretimde kalmalarının sağlanması için suni tohumlanmış anaç sığır başına destekleme uygulaması tekrar hayata geçirilmeli ve nitelikli dişi hayvanların kesime gitmesinin önüne geçilmelidir.
  • Hayvansal üretim yapan çiftliklere mazot ve elektrik enerjisi gibi temel girdilerin temininde indirimli tarife uygulanması, çiftliklerde çalıştırılan çoban ve hayvan bakıcılarının SGK primlerinin ödenmesi konusu desteklenerek nitelikli ara eleman sorununun çözümüne katkı sağlanmalıdır.
  • Girdi maliyeti içinde önemli bir yer tutan yem hammaddesi üretimini arttırmak için gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.” dedi.

Genel Başkan Kamil ÖZCAN toplantı içeriğinden bahsederek, “Bu toplantıda Ziraat Bankası ile yürüttüğümüz (ATS) Alacak Tahsilat Sistemi, yine Ziraat Bankası ile hayvan alım-satımı, yem bitkileri temini çalışmaları hakkında, birlik market çalışmaları, meslek örgütleriyle illerde yaptığımız projeler, bakanlıkla yürüttüğümüz projeler ve ıslahla ilgili yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında konu uzmanları toplantı boyunca sizlere ayrıntılı bilgi paylaşacaklardır. Merkez Birliğimizin Teknik ve İdari kadrosundan devamlı faydalanacağınız kıymetli 1 hafta olacağını düşünüyorum. Burada Merkez Birliği Yönetim Kurulu olarak, çalışanlarımızın mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması ve bu sayede verilen hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesini amaçlamaktayız. Toplantımızın ülke hayvancılığına, hayvancılığın olmazsa olmazı birliklerimize, çalışanlarımıza ve üreticilerimize yararlar getirmesini dilerim.” dedi.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Adem BÖLÜKBAŞI ise, ıslahın toplumların geleceğini şekillendiren ve yön veren sistematik bir çalışma olduğunu vurgulayarak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinin ülke hayvancılığı için son derece önemli olduğunu belirtti.

Üç gün süren toplantı süresince; Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığından Ziraat Yüksek Mühendisi Kemalettin ÖZCAN, Ziraat Mühendisi Hakan ÜLGEY, Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığından Veteriner Hekim Şifai Şerif TARAYICI, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığından Veteriner Hekim Ahmet ERCAN, Veteriner Hekim Murat Bahadır AKARÇAY, Yeminli Mali Müşavir Aziz Bora ELÇİN, IBEX Bilişim Genel Müdürü Faruk ONGUN, TDSYMB İdari ve Mali İşler Şube Müdürü M. Cüneyt BAYOĞLU, Teknik İşler Şube Müdürü Onur YİĞİT, Uzman Veteriner Hekim Saadet OCAKLI, Sorumlu Veteriner Hekim Burak Murat KURT, Ziraat Mühendisi Serhat GÜNDÜZ, Yazılım Uzmanı Sencer GÜLTUNA sunumları ile katılımcılara bilgiler verdiler.

Ayrıca program süresince İl Birlik Başkanları ve Sorumlu Müdürler Toplantıları da gerçekleştirildi. Toplantılarda İl Birliklerinde yaşanan sıkıntılar Yöneticiler ve Başkanlar gözünden değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunuldu. Strateji belirleme noktasında bu tür toplantılara devam edileceği bildirildi.

Toplantı programlarının ardından gala yemeği düzenlendi. Bu kapsamda en yaşlı İl Birlik Başkanlarımız; Samsun DSYB Yönetim Kurulu Başkanı İkram KARAGÖL, Kars DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi KAYA ve Muş DSYB Yönetim Kurulu Başkanı M. Salih ÖZMEN’e, En genç İl Birlik Başkanımız; Düzce DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah AKYOL’a, en fazla GenTÜRK boğa sperması satın alan; Aksaray DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir KAYAN, Niğde DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Murat SOYLU, Çorum DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz KAYA, Balıkesir DSYB Yönetim Kurulu Başkanı M. Kemal ÇAKIRCA, Konya DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Edip YILDIZ’a, 25. yılını doldurmuş Birliklerimizin müdürlerinden; Afyon DSYB Birlik Müdürü Koray PAMUK, Burdur DSYB Birlik Müdürü Mehmet AK, Aydın DSYB Birlik Müdürü Bilal KIVRAK, Isparta DSYB Birlik Müdürü Ali SAYGICI, Manisa DSYB Birlik Müdürü İsmail DABAN, Uşak DSYB Birlik Müdürü Süleyman ÜNAL, Kırklareli DSYB Birlik Müdürü Selda AKTAŞ AŞKIN, Sakarya DSYB Şube Müdürü Fikret ŞENTÜRK, Bolu DSYB Şube Müdürü Fatma ÇETİN’e ve ülke hayvancılığı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerine katkılarından dolayı Islah ve Geliştirme Dairesi Başkanı Adem BÖLÜKBAŞI, Ziraat Yüksek Mühendisi Kemalettin ÖZCAN, Yazılım Mühendisi ve Ziraat Mühendisi Turgut TERLEMEZ ve Yeminli Mali Müşavir Aziz Bora ELÇİN’e hediyeleri takdim edildi.

Muhasebe ve teknik alanda yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından tüm katılımcıların iştirakiyle gerçekleştirilen genel bir değerlendirme oturumu yapıldı, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan DEMİROK’un da değerlendirme konuşması yaptığı bu oturum ile toplantı programı sona erdi. Tüm iştirakçilere katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Haberlerde aramak istediğiniz kelimeyi yazınız